Trong môi trường trồng tại nhà, có nhiều yếu tố dẫn tới cây lan bị nhiễm nấm khuẩn, khi bị nhiễm bênh phát triển rất nhanh. Vì vậy chúng ta nên thường xuyên phun phòng bệnh nấm, vi khuẩn cho lan.
Dữ liệu bạn tìm không tồn tại. Hoặc chưa được cập nhật.

Danh mục sản phẩm